Nie każdy kierowca dokładnie wie, kiedy tramwaj ma pierwszeństwo na drodze. Gorzej mają szczególnie ci, którzy wjeżdżają do miasta, gdzie oprócz samochodów w ruchu drogowym uczestniczą jeszcze tramwaje. Warto jednak zaznajomić się z przepisami, aby w każdej sytuacji być pewnym co do pierwszeństwa.

Niektórzy są przekonani, że to tramwaj zawsze ma pierwszeństwo, co jest dużym błędem. Powtarzanie takich informacji rodzi duże zamieszanie i stwarza też w pewien sposób niebezpieczeństwo. Jeśli chcesz wiedzieć, jak się poruszać po drogach, po których jeżdżą też tramwaje i nie powielać błędnych opinii, zerknij do kodeksu ruchu drogowego i na odpowiednie strony w Sieci, traktujące szczegółowo o tej kwestii.

Tramwaj na skrzyżowaniu równorzędnym

Na takim skrzyżowaniu tramwaj prawie zawsze ma pierwszeństwo. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy pojazd szynowy opuszcza zajezdnię lub włącza się do ruchu z pętli – wtedy musi ustąpić innych pojazdom pierwszeństwa. Musi też przepuścić samochody uprzywilejowane. Zasada prawej ręki nie obowiązuje kierującego tramwajem.

Skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną

Na skrzyżowaniu w momencie znajdowania się na nim tramwaju i samochodu, kiedy zapali się zielone światło, tramwaj jadący na wprost, ma zawsze pierwszeństwo przed skręcającym samochodem (sytuacja ta nie dotyczy ronda).

Drugi ważny przepis odnosi się do sytuacji, kiedy tramwaj i samochód skręcają w tym samym kierunku, z tym że tramwaj ma światło czerwone, a samochód zielone. Kto ma pierwszeństwo? Niestety kierujący tramwajem. Jest to bardzo dziwny przepis, jednakże wciąż obowiązuje na drogach i trzeba bardzo uważać, znajdując się w takiej sytuacji.

Skrzyżowanie ze znakami

W sytuacji, gdy tramwaj znajdzie się na drodze podporządkowanej, co jest określane znakami, wtedy musi ustąpić pierwszeństwa innym pojazdom. Natomiast w sytuacji, w której tramwaj i samochód znajdują się na drodze z pierwszeństwem lub pierwszeństwem łamanym, wtedy pierwszy zawsze ma jechać tramwaj. Podobnie rzecz się ma w przypadku znalezienia się tramwaju i pojazdu na drodze ze znakiem „ustąp pierwszeństwa” – wtedy zawsze pierwszy pojeździe tramwaj.

Ronda

Jeśli tramwaj znajdzie się na rondzie z sygnalizacją świetlną, musi jej przestrzegać. Sytuacja zmienia się w momencie, gdy pojazd szynowy wjedzie już na wyspę, wtedy to on ma pierwszeństwo przed wszystkimi pojazdami, niezależnie od kierunku, w którym zmierza.

Pierwszy pojedzie też tramwaj, który mając zielone światło, będzie skręcał w prawo, przecinając obwiednię ronda. Samochód poruszający się w tym samym kierunku musi ustąpić tramwajowi pierwszeństwa przejazdu. Odwrotna sytuacja ma miejsce tylko i wyłącznie wtedy, gdy na środku wyspy znajduje się sygnalizator, który zatrzyma zbliżający się tramwaj.
Jeśli nie ma żadnych znaków określających sposób poruszania się po rondzie, tramwaj zawsze będzie miał pierwszeństwo. Takie sytuacje są jednak bardzo rzadkie.

Natomiast, gdy przed wjazdem na rondo pojawi się znak „ustąp pierwszeństwa”, tramwaj musi się do niego zastosować. Jednakże, gdy znajdzie się już na rondzie, to on zawsze ma pierwszeństwo przejazdu.

Jak widać, niektóre przepisy nie są przejrzyste. Trzeba być mocno skoncentrowanym i zawsze zwracać uwagę na poruszający się w niewielkiej odległości tramwaj, nawet wtedy, kiedy sygnalizacja świetlna wskazuje kolor zielony.