Sprowadzenie samochodu z UE, łączy się ze złożeniem deklaracji, zapłacenia akcyzy oraz potwierdzenia zapłaty. Wtedy dopiero można zarejestrować auto w Polsce. Na przestrzeni lat dochodziło do różnych zmian prawnych, jak to wygląda od 2018 roku?

Akcyzą objęte są auta rejestrowane po raz pierwszy w Polsce (nowe i sprowadzane z zagranicy). Nakładana jest ona na mocy art.100 ust. 1 ustawy z 6 grudnia 2008 i dotyczy importu, nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz pierwszej rejestracji auta w Polsce. Mamy dwie stawki podatku akcyzowego po sprowadzeniu auta z zagranicy – pierwszy wynosi 3,1% da silników do 2. l a drugi 18,6% dla aut z większymi silnikami. Decydującą rolę w naliczeniu ceny podatku odgrywa wartość samochodu. Pamiętaj też, że organami podatkowymi nie są już urzędy celne.

Na początku musisz złożyć deklarację AKC-U/S, zaadresowaną na adres naczelnika akcyzowego US, który urzęduje w obrębie miejsca Twojego zamieszkania czy siedziby firmy. Masz na to 14. dni od powstania obowiązku podatkowego, czyli najczęściej od daty wjechania autem na terytorium Polski. Możesz też dołączyć papierową deklarację i złożyć na ręce właściwego akcyzowego US.

Elektronicznie uczynisz to za pomocą platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych PUESC. Nie musisz składać podpisu elektronicznego. Trzeba się tylko jednorazowo zarejestrować w systemie, podając swoje dane osobowe, adres e-mail, hasło do logowania i datę urodzenia.

Planowano zmiany w podatku akcyzowym do roku 2017, jak do tej pory nie zostały wprowadzone i obowiązuje stary system. Miały być 32. stawki podatkowe, zależne od wieku samochodu i pojemności skokowej silnika. Postał też projekt obniżenia stawki akcyzy na samochody osobowe o pojemności silnika powyżej 2000 cm 3 z 18,6 na 4,6 procent opodatkowania. Propozycje te zostały jednak odrzucone.