Akumulator stanowi elektrochemiczne źródło prądu stałego w samochodzie. Jego główne zadanie polega na gromadzeniu energii, aby z powrotem ją oddać. Razem z alternatorem stanowią nieodłączną parę, ponieważ pracują naprzemiennie – kiedy jedno urządzenie jest w gotowości, drugie wtedy nie pracuje.

Prąd z akumulatora trafia do obwodów wtedy, gdy silnik nie pracuje, lub jego obroty są bardzo niskie. Akumulator działa dzięki wielu procesom chemicznym, które w nim zachodzą. Do magazynowania energii służą tzw. cele, czyli połączone ze sobą ogniwa galwaniczne. Na każde z nich składa się kilka ułożonych naprzemiennie płyt ujemnych i dodatnich, które zanurzone są w elektrolicie (roztwór kwasu siarkowego) i tworzą tzw. kratkę, przewodzącą prąd. Dzięki elektrolitowi prąd może być przewodzony pomiędzy masą czynną znajdującą się w płytach.

W celu zapobieżenia zwarciom cele oddzielone są od siebie separatorami. Dzięki końcówkom biegunowym (+) i (-) akumulator może być połączony z obwodem elektrycznym samochodu.